Aparatul DirecţieiConducerea

Este exercitată de către şeful DP a mun. Chişinău, numit şi eliberat din funcţie de către ministrul afacerilor interne, la propunerea  şefului Inspectoratului General al Poliţiei. Şeful DP a mun. Chişinău: conduce şi coordonează activitatea DP a mun. Chişinău şi subdiviziunilor subordonate acesteia, reprezintă DP a mun. Chişinău în relaţiile cu celelalte unităţi structurale ale […]Secretariat

……………………………………….Serviciul de presă și relații publice

Se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, actele legislative ale Republicii Moldova, Legea cu privire la poliţie, Legea presei, tratatele şi acordurile internaţionale la care Republicii Moldova este parte , ordinele, dispoziţiile şi indicaţiile Şefului Direcţiei de Poliţie a mun.Chişinău, Inspectoratului General al Poliţiei precum şi de prezentul Regulament. Se bazează pe principiile legalităţii, echităţii sociale […]Secţia management operaţional

Planificarea activităţii de serviciu a DP mun. Chişinău; Implementarea politicilor şi procedurilor în domeniul organizării manageriale, proiectarea managerial-organizatorică şi strategică; Supravegherea organizării manageriale a subdiviziunilor DP, întru asigurarea coerenţei activităţii acestora; Implementarea, coordonarea şi monitorizarea modului de aplicare a documentelor de politici şi altor programe de acţiuni; Organizarea şi desfăşurarea evaluărilor manageriale şi controalelor interne; […]Secţia coordonare a activităţii de investigaţii

Organizează conlucrarea cu subdiviziunile DP mun.Chişinău şi IGP, alte organe de drept, privind prevenirea, curmarea, documentarea şi descoperirea infracţiunilor Analizează şi constată condiţiile ce pot genera sau contribui la săvârşirea infracţiunilor, cu ulterioara întreprindere de măsuri pentru înlăturarea cauzelor Planifică şi dirijează desfăşurarea activităţilor speciale de investigaţii la compartimentul căutarea persoanelor, ce se eschivează de […]Secţia coordonare a activităţii de securitate publică

Misiunea Secţiei constă în coordonare, organizare, dirijare, monitorizare şi control al activităților de implementare a politicii de stat ce ţine de prevenirea fenomenului infracțional și contravențional, inclusiv din domeniul delicvenței juvenile, menţinerea și asigurarea ordinii și securităţii publice, asigurarea siguranţei persoanei, constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, potrivit legislaţiei, asigurarea unui control riguros […]Secţia resurse umane

…………………………………………….Secţia finanţe

………………………………………..Secţia logistică

Are următoarele sarcini principale: 1)  administrarea şi dezvoltarea bunurilor materiale; 2) crearea condiţiilor optime de activitate angajaţilor Direcţiei şi subdiviziunilor subordonate; 3) determinarea necesarului în conformitate cu normele stabilite şi aprovizionarea cu bunuri materiale; 4) asigurarea şi deservirea mijloacelor de transport; 5) organizarea activităţii în domeniul marketingului, realizarea achiziţiilor publice. 6) pregătirea edificiilor către sezonul […]Serviciul IT şi comunicaţii

Are următoarele sarcini principale: 1)  managementul şi dezvoltarea domeniului IT tehnologii şi mijloacelor de comunicaţii; 2) crearea condiţiilor optime de activitate angajaţilor Direcţiei şi subdiviziunilor subordonate în domeniul IT şi comunicaţii; 3) asigurarea ordinei stabilite de utilizare a mijloacelor IT şi comunicaţii; 4) crearea şi asigurarea funcţionării sistemelor IT şi comunicaţii a subdiviziunilor subordonate Direcţiei […]NOI LUCRĂM PENTRU TINE

Poliția e lîngĂ tine!

Afla cine e polițistul tău local

Toate câmpurile sunt obligatorii

ipl  
LINIA
ANTICORUPȚIE
ipl