StructuraSecretariat

……………………………………….Serviciul de presă și relații publice

Se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, actele legislative ale Republicii Moldova, Legea cu privire la poliţie, Legea presei, tratatele şi acordurile internaţionale la care Republicii Moldova este parte , ordinele, dispoziţiile şi indicaţiile Şefului Direcţiei de Poliţie a mun.Chişinău, Inspectoratului General al Poliţiei precum şi de prezentul Regulament. Se bazează pe principiile legalităţii, echităţii sociale […]Secţia management operaţional

…………………………………Secţia coordonare a activităţii de investigaţii

Organizează conlucrarea cu subdiviziunile DP mun.Chişinău şi IGP, alte organe de drept, privind prevenirea, curmarea, documentarea şi descoperirea infracţiunilor Analizează şi constată condiţiile ce pot genera sau contribui la săvârşirea infracţiunilor, cu ulterioara întreprindere de măsuri pentru înlăturarea cauzelor Planifică şi dirijează desfăşurarea activităţilor speciale de investigaţii la compartimentul căutarea persoanelor, ce se eschivează de […]Secţia coordonare a activităţii de securitate publică

Misiunea Secţiei constă în coordonare, organizare, dirijare, monitorizare şi control al activităților de implementare a politicii de stat ce ţine de prevenirea fenomenului infracțional și contravențional, inclusiv din domeniul delicvenței juvenile, menţinerea și asigurarea ordinii și securităţii publice, asigurarea siguranţei persoanei, constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, potrivit legislaţiei, asigurarea unui control riguros […]Secţia resurse umane

…………………………………………….Secţia finanţe

………………………………………..Secţia logistică

………………………………………………..Serviciul IT şi comunicaţii

…………………………………………….