Legislaţie

Ținem să vă informăm, că Legea nr.190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare, ce determina modalitatea de examinare a petiţiilor cetăţenilor Republicii Moldova, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, în scopul asigurării  protecţiei drepturilor şi intereselor lor legitime, a fost abrogată la 01.04.2018.

Astfel, la 19 iulie anul 2018 cu nr. 116 a fost aprobat Codul administrativ al Republicii Moldova. Prezentul cod a intrat în vigoare la 1 aprilie 2019, ulterior fiind abrogată Legea contenciosului administrativ nr. 793/2000 și Legea nr. 190/1994 cu privire la petiționare.

Pentru consultarea Codului administrativ al Republicii Moldova, accesați link-ul de mai jos.

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=16072&lang=ro