Secţia combaterea infracţiunilor în locuri publice şi transport urban

Atribuţiile principale

 1. Preîntîmpinarea şi descoperirea infracţiunilor în locurile publice şi transportul urban.
 2. Organizează activitatea specială de investigaţii în mediul interlop şi efectuiază măsuri speciale de investigaţii în privinţa infractorilor şi grupărilor criminale,în scopul prevenirii şi curmării infracţiunilor în curs de pregătire şi descoperirii celor comise.
 3. Studiază tendinţa generală a infracţionalităţii, în special a celor comise în locurile publice şi transportul urban, săvârşite contra patrimoniului, pe întreg teritoriul mun. Chişinău. Apreciază şi reacţionează operativ la schimbările negative.
 4. Studiază fenomenul infracţional din teritoriul deservit, persoanele suspecte de implicare în el, grupărilor criminale, a persoanelor cu comportament vicios sau suspect, precum şi persoanele cu antecedente penale domiciliate sau sosite în teritoriul deservit.
 5. Planifică, organizează şi desfăşoară măsuri în scopul ameliorării stării infracţionale, acordă ajutor practic şi metodic subdiviziunilor teritoriale ale Direcţiei la demascarea persoanelor care practică aşa genuri de infracţiuni.
 6. Asigură acoperirea locurilor publice pe timpul vizitelor oficiale a delegaţiilor din alte state, precum şi în cazurile desfăşurării măsurilor în masă.
 7. Planifică şi realizează măsuri de combatere a criminalităţii;
 8. Elaborează documente informaţional-analitice pentru raport conducerii Direcţiei.
 9. Realizează măsuri în vederea perfecţionării sistemului şi metodelor de lucru;
 10. Elaborează buletine operativ-informaţionale.
 11. Desfăşoară acţiuni de monitorizare continuă asupra stării şi dinamicii infracţionale, de analiză zilnică cu aprecierea schimbărilor care au loc, de reacţionare operativă la apariţia unor tendinţe negative în nivelul, structura şi dinamica infracţionalităţii, de manevrare cu forţele şi mijloacele disponibile cu concentrarea lor în direcţiile prioritare şi cele mai complicate sectoare.
 12. Înaintează propuneri referitor la modificarea normelor efectivului numeric încadrat în statele de organizare a secţiei. Întreprinde măsuri, de comun acord cu Secţia coordonare activităţi de investigaţii a Direcţiei în vederea completării Secţiei combatere a infracţiunilor în locurile publice şi transport urban cu cadre calificate şi perfecţionării măiestriei lor profesionale.
 13. Elaborează şi înaintează proiecte de acte normative, propuneri de modificări ale actelor normative în vigoare, generalizează rezultatele practicii de aplicare a lor la compartimentele ce ţin de competenţa lui.
 14. Asigură examinarea oportună şi multilaterală a adresărilor şi petiţiilor cetăţenilor, precum şi soluţionarea corectă a chestiunilor abordate, întreprinde măsuri în vederea înlăturării lacunelor relevate.

 

ipl  
LINIA
ANTICORUPȚIE
ipl