Secţia coordonare a activităţii de investigaţii

Organizează conlucrarea cu subdiviziunile DP mun.Chişinău şi IGP, alte organe de drept, privind prevenirea, curmarea, documentarea şi descoperirea infracţiunilor

Analizează şi constată condiţiile ce pot genera sau contribui la săvârşirea infracţiunilor, cu ulterioara întreprindere de măsuri pentru înlăturarea cauzelor

Planifică şi dirijează desfăşurarea activităţilor speciale de investigaţii la compartimentul căutarea persoanelor, ce se eschivează de la organele de drept.

ipl  
LINIA
ANTICORUPȚIE
ipl