Secţia coordonare a activităţii de urmărire penală

Organizează, dirijează şi coordonează activităţile de urmărire penală, constituite în cadrul inspectoratelor de poliţie teritoriale

Verifică activitatea organelor de urmărire penală subordonate în scopul asigurării respectării drepturilor şi libertăţilor omului în procesele penale aflate în gestiune

Îmbunătăţeşte calitatea urmăririi penale în cadrul subdiviziunilor teritoriale

Cercetează sub toate aspectele, complet şi obiectiv, în termen rezonabil cauzele penale

Îşi bazează activitatea pe principiile generale unanim recunoscute: legalităţii procesului penal, prezumţiei nevinovăţiei, egalităţii în faţa legii, respectării drepturilor omului, inviolabilităţii persoanei, domiciliului şi proprietăţii, accesului liber la justiţie, liberei apreciere a probelor şi al oficialităţii procesului penal.

ipl  
LINIA
ANTICORUPȚIE
ipl