Secţia investigare fraude economice

Organizează şi desfăşoară activităţi informational-analitice, privind infracţiunile de ordin economic, contravenţiilor şi fraudelor fiscale

Combatere infracţiunile şi contravenţiile pe domeniul specific de activitate în limitele legii

Asigură prin măsuri organizatorice, speciale de investigaţii şi de prevenire a executării prevederilor legale, privind apărarea sistemului economic al statului, dreptului la proprietate, a drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor de atentate criminale şi alte fapte ilegale

Organizează şi desfăşoară activităţi pe domeniul de competenţă, în vederea restituirii prejudiciului cauzat prin acţiunile infracţionale

Examinează petiţiile şi sesizările depuse, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, de către persoanele fizice şi juridice.

ipl  
LINIA
ANTICORUPȚIE
ipl