Secţia logistică

Are următoarele sarcini principale:

1)  administrarea şi dezvoltarea bunurilor materiale;

2) crearea condiţiilor optime de activitate angajaţilor Direcţiei şi subdiviziunilor subordonate;

3) determinarea necesarului în conformitate cu normele stabilite şi aprovizionarea cu bunuri materiale;

4) asigurarea şi deservirea mijloacelor de transport;

5) organizarea activităţii în domeniul marketingului, realizarea achiziţiilor publice.

6) pregătirea edificiilor către sezonul toamnă-iarnă;

7) asigurarea metrologică a mijloacelor de măsurare a subdiviziunilor din subordine;

8) determină şi asigură necesarul de echipament şi mijloace de transport destinate pentru exercitarea atribuţiilor;

9) asigură baza tehnico-materială şi aprovizionarea cu mijloace tehnice, materiale, transport, combustibil, echipament, surse energetice, soluţionează problemele privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi locative ale efectivului.

ipl  
LINIA
ANTICORUPȚIE
ipl