Secţia management operaţional

 1. Planificarea activităţii de serviciu a DP mun. Chişinău;
 2. Implementarea politicilor şi procedurilor în domeniul organizării manageriale, proiectarea managerial-organizatorică şi strategică;
 3. Supravegherea organizării manageriale a subdiviziunilor DP, întru asigurarea coerenţei activităţii acestora;
 4. Implementarea, coordonarea şi monitorizarea modului de aplicare a documentelor de politici şi altor programe de acţiuni;
 5. Organizarea şi desfăşurarea evaluărilor manageriale şi controalelor interne;
 6. Supravegherea realizării actelor normative elaborate de MAI, IGP şi DP;
 7. Controlul transparenţei în procesul decizional;
 8. Analiza complexă şi pronosticarea situaţiei operative pe teritoriul municipiului;
 9. Monitorizarea şi asigurarea procesului de recepţionare, înregistrare, transmitere şi reacţionare oportună la sesizările şi informaţiile despre infracţiuni şi incidente, contravenţii, etc, prin intermediul Serviciului de Gardă şi Serviciului „902”;
 10. Monitorizarea şi asigurarea păstrării şi evidenţei armamentului şi muniţiilor în cadrul DP şi subdiviziunile subordonate.
 11. Asigurarea prezentării informaţiei zilnice, privind situaţia operativă creată pe parcursul a 24 ore în adresa Dispeceratului organului ierarhic superior;
 12. Monitorizarea şi asigurarea introducerii în Baza centrală de date a Serviciului tehnologii informaţionale al MAI, a sesizărilor cu privire la infracţiuni înregistrate în R-1 (registru de evidenţă a sesizărilor cu privire la infracţiuni) şi altor informaţii cu privire la infracţiuni şi incidente înregistrate în R-2 (registrul de evidenţă a altor informaţii cu privire la infracţiuni şi incidente), prin intermediul Serviciului Statistic;
 13. Asigurarea realizării sarcinilor ce ţin de domeniile de activitate, reieşind din actele normative în vigoare;
 14. Generalizarea şi implementarea experienţei avansate pe problemele ce ţin de domeniul de activitate.

 

ipl  
LINIA
ANTICORUPȚIE
ipl