Secţia supraveghere transport şi circulaţie rutieră

Participă la lucrările consiliilor tehnice de urbanism şi arhitectură, în comisiile de recepţie a drumurilor (străzilor), lucrărilor de drumuri, trecerilor la nivel cu calea ferată, reţelelor transportului electric urban, cît şi a altor obiecte pe drumurile locale şi departamentale în raza municipiului, înaintează propuneri pentru sporirea securităţii la trafic în comisia organului administraţiei publice locale de asigurare a securităţii circulaţiei rutiere.

Informează administraţia publică locală despre starea accidentară în teritoriu şi rezultatele înregistrate în activitate, înaintează propuneri ce ţin de organizarea şi supravegherea traficului rutier. Verifică executarea măsurilor de întreţinere a mijloacelor de transport în stare tehnică de funcţionare şi respectarea normelor ecologice de către întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile – proprietari ai vehiculelor.

 

ipl  
LINIA
ANTICORUPȚIE
ipl