Social utile

21
ian
eye

Ședința de bilanț cu privire la activitatea și rezultatele obținute de Poliția Capitalei, pe parcursul anului 2019


Activitatea Poliţiei reprezintă serviciu public specializat şi se realizează în interesul persoanei, al comunităţii, precum şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.

Pentru a putea caracteriza, în mod obiectiv, specificitatea municipiului Chişinău,  următoarele repere sunt relevante:

  • 794 800 locuitori, respectiv 22,3% din populaţiaţării;
  • suprafață de 635 km2 şi o reţea stradală în lungime de 541 km;
  • amplasarea întreprinderilor de bază din republică, dintre care 231 bănci, 234 case de schimb valutar, 31 mari centre comerciale, 1166 locuri de agrement și instituții distractive, peste 1708societăți comerciale, 22 întreprinderi municipale, 28 de instituţii superioare de învăţământ, 156instituţii preuniversitare (şcoli, gimnazii, licee, colegii), 25 ambasade şi consulate, 57 obiective cultural-sportive, etc, care creează premize reale întru comiterea infracţiunilorşi cer de la organul de poliţie o atenţie deosebită.

Astfel, pe parcursul a 12 luni ale anului 2019,au fost pornite 10012 cauze penale (a.p. 9906), sau cu (+1,07%)mai mult, comparativ cu perioada analogică a anului precedent. Remise procurorului 5114 c/p (51,08%), a.p. 5257 c/p (53,07%), finisate 4522 c/p (45,17%), a.p. 4561 c/p (46,04%), trimise în judecată 3093c/p(30,89%), a.p. 3030 c/p (30,59%).

 

Pe categorii de infracțiunise denotădiminuare la infracțiunile grave (-35,3%), restul categoriilor se atestă majorare,excepțional de grave (+36%), deosebit de grave (+16,02), mai puțin grave (+6,37) și a celor ușoare (+26,38).

 

Referindu-ne la genurile de infracţiuni, se constată următoarele:

-34 omoruri, (a.p. 32), 34 cauze penale fiind remise procurorului, finisate 28 cauze penale, 26 cauze penale trimisă în instanţa de judecată.

 

-47 vătămări intenţionate grave ale integrităţii corporale, (a.p. 39),45 cauze penale remise procurorului, urmărirea penală finisată pe 38 cauze penale, in judecată remise 26 cauze penale.

 

-54infracțiuni de viol, (a.p. 33), 54 cauze penale fiind remise procurorului, urmărirea penală finisată pe 41 cauze penale, în judecată trimise 18 cauze penale.

 

Analiza dinamicii criminalității, denotă că infracţiunilecontra patrimoniului reprezintă o pondere însemnată în ansamblul fenomenului infracțional, constituind 62,17%, fiind înregistrate 6225 cazuri (a.p. 6190), trimise procurorului 2375 cauze penale, urmărirea penală finisată pe 2088 cauze penale, în judecată trimise 1337 cauze penale.

 

Din ele:

-25 acte de tâlhărie, (a.p.19), remise procurorului 25cauze penală, urmărirea penală finisată pe 22cauz, în judecată trimise 20 cauze.

-306infracţiuni de jaf, (a.p. 334), trimise procurorului 226 cauze penale, urmărirea penală finisată pe 184 cauze, în judecată trimise 145 cauze.

 

-3772 cazuri de furturi, (a.p. 3594), fiind remise procurorului 1318 cauze penale, urmărirea penală finisată pe 1209 cauze, în judecată trimise 818 cauze.

Referitor lainfracțiunile săvîrșite în locuri publice, pe parcursul anului 2019 au fostînregistrate 4255cauze penale(a.p. 4462), în judecată trimise 1119 cauze, încetate 187 cauze.

  • huliganisme înregistrate359cauze penale, (a.p. 375), 211 cauze remise procurorului, urmărirea penală finisată pe 178, în judecată au fost trimise 128 cauze.

Situația accidentară în mun. Chișinău, denotă faptul, că în anul 2019,în municipiul Chișinăuau fost înregistrate 14720 de accidente de circulaţie (a.p.15533),dintre care 1153 de accidente soldate cu victime, din ele46 (a.p. 53) persoane decedateşi 1343 (a.p. 1534) personaetraumatizate.

În comparație cu anul precedent, este o uşoarătendinţă  de descreştere a numărul total al accidentelor soldate cu victime(-5,23%), al persoanelor traumatizate în rezultatul producerii accidentelor de circulație (-12,39%) și a persoanelor decedate cu -13,21%.

Este de menționat că, de către angajații Serviciului prevenire al SCASP a DP a mun. Chișinău, cu utilizarea Centrului Mobil de Prevenire și Informare al Poliției în total au fost desfășurate 172 activități, cu informarea a 9488de personae mature și 3710 de copii, dintre care 7 activități au fost desfășurate în raioanele Republicii Moldova.

Concomitent, în perioada vizată au fost petrecute 2631 întruniri cu populația, dintre care 1559 cu cetățenii, 311 în colectivele de muncă și 537 cu tineretul studios, la care au participat 50.081 persoane în cadrul cărora s-a adus la cunoștință măsurile necesare, ce urmează a fi întreprinse întru prevenirea sustragerilor bunurilor gestionate, fiind partea cointeresată în integritatea acestora.

Cu referire la violența în familie, e de menționat, că la moment la evidența poliției ca agresori familiali sunt 284 persoane, iar problema prenotată rămâne a fi una din problemele stringente ale societății, iar măsurile de prevenție primară și/sau terțiară demarate nu şi-au atins scopul scontat, fiind înregistrate 96 infracțiuni de violență în cadrul familiei, față de 94 infracțiuni înregistrate în perioada anului precedent. Au fost documentate 199 fapte contravenționale ce vizează violența în sfera relațiilor familiale conform art. 781 Cod contravențional.

Totodată, de către ofițerii de sector au fost supravegheate 105 ordonanțe de protecție, au fost emise 144 Ordine de restricții de urgență și au fost desfășurate 82 activități de sensibilizare/informare a populației cu privire la acest viciu.

Oaltă activitate importantă la prevenirea şi contracararea criminalității îi revine Batalionului de patrulare și reacționare operativă al DP a mun. Chișinău, în ce privește patrularea și reacționarea imediată la apelurile cetățenilor, întru asigurarea climatului de siguranţă al populaţiei.

Evaluând activitatea desfășurată pe parcursul anului 2019, se constată o creştere cu  17,2% a apelurilor procesatede către echipele mobile de patrulare și reacţionare operativă față de perioada analogică a anului trecut (71834 apeluri a.c.faţă de 59457 apeluria.p.).

Pe parcursul perioadei vizate s-a reuşit realizarea a 486reţineri în flagrant delict, fiind reţinute624(751 a.p.) persoane bănuite în comiterea infracţiunilor.

Este de remarcat, că odată cu acordarea statutului de agent constatator, de către angajații Batalionului  au fost întocmite 570 de procese verbale, suma amenzilor fiind – 488650 lei, iar suma achitată – 128709 lei.

 


Droguri în valoare de circa 300 000 lei, scoase din circuit de Poliția Capitalei și Procuratură

Doi bărbați reținuți de polițiștii sec. Râșcani, pentru comiterea unui omor


ARTICOLE SIMILARE

FII PRIMUL CARE ȘTIE

ipl  
LINIA
ANTICORUPȚIE
ipl

semn

POLIȚISTUL LUNII

  

martie
-------


""