Serviciul de presă și relații publice

Se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, actele legislative ale Republicii Moldova, Legea cu privire la poliţie, Legea presei, tratatele şi acordurile internaţionale la care Republicii Moldova este parte , ordinele, dispoziţiile şi indicaţiile Şefului Direcţiei de Poliţie a mun.Chişinău, Inspectoratului General al Poliţiei precum şi de prezentul Regulament.

Se bazează pe principiile legalităţii, echităţii sociale şi respectării personalităţii, colaborării cu cetăţenii, colectivele de muncă, formaţiunile obşteşti, instituţiile mass-media, asigurarea publicităţii cu păstrarea secretului de serviciu şi de stat, îmbinarea colegialităţii cu responsabilitatea personală, apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, umanismului, limbă, rasă, gen, vârstă, studii, funcţii, confesiuni religioase, cetăţenie, raţionalităţii intervenţiei în activitatea de serviciu a angajţilor de poliţie. Are următoarele sarcini principale:

a) planificarea şi coordonarea cu şefii inspectoratelor de poliţie teritoriale a tematicii publicaţiilor şi acţiunilor de reflectare şi propagare a activităţii instituţiei, prin intermediul mass-media

b) reflectarea obiectivă şi echidistantă a activităţii Direcţiei de Poliţie a mun.Chişinău şi a subdiviziunilor sale, crearea unei imagini veridice a Poliţiei în rîndurile populaţiei

c) cultivarea prin intermediul structurilor media a unei atitudini de respect a cetăţeanului faţă de cadrele instituţiilor poliţieneşti, ridicarea prestigiului forţelor de poliţie în societate

d) organizarea conferinţelor de presă, briefing-urilor, cu participarea factorilor de decizie din cadrul Direcţiei de Poliţie a mun. Chişinău, oferirea unor explicaţii şi comentarii reprezentanţilor instituţiilor media în scopul oglindirii cît mai veridice a activităţii poliţiei.

ipl  
LINIA
ANTICORUPȚIE
ipl