Serviciul IT şi comunicaţii

Are următoarele sarcini principale:

1)  managementul şi dezvoltarea domeniului IT tehnologii şi mijloacelor de comunicaţii;

2) crearea condiţiilor optime de activitate angajaţilor Direcţiei şi subdiviziunilor subordonate în domeniul IT şi comunicaţii;

3) asigurarea ordinei stabilite de utilizare a mijloacelor IT şi comunicaţii;

4) crearea şi asigurarea funcţionării sistemelor IT şi comunicaţii a subdiviziunilor subordonate Direcţiei aflate pe teritoriul municipiului;

5) organizarea activităţii în domeniul marketingului pentru achiziţionarea mijloacelor IT şi comunicaţii;

6) realizarea controlului radio şi radiotehnic în reţelele Direcţiei şi subdiviziunilor subordonate;

7) planificarea şi efectuarea măsurilor de exploatare tehnică şi deservire a mijloacelor IT şi comunicaţii, ridicarea nivelului de siguranţă.

8) asigurarea metrologică a mijloacelor IT şi comunicaţii Direcţiei şi subdiviziunilor subordonate;

9) rezolvarea problemelor referitoare la micşorarea cheltuielilor pentru executarea exploatării tehnice a mijloacelor IT şi comunicaţii.

10) Asigurarea angajaţilor cu mijloace IT şi comunicaţii precum şi întreţinerea lor a Direcţiei şi subdiviziunilor subordonate;

 

 

ipl  
LINIA
ANTICORUPȚIE
ipl